Auto123.com - Helping you drive happy

2015 Ford vendu FIESTA ''A/C'' in Rimouski, Québec, $7,991

 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 1
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 2
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 3
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 4
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 5
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 6
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 7
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 8
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 9
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 10
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 11
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 12
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 13
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 14
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 15
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 16
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 17
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 18
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 1
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 2
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 3
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 4
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 5
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 6
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 7
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 8
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 9
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 10
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 11
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 12
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 13
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 14
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 15
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 16
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 17
 • Ford vendu FIESTA ''A/C'' 18
$7,991
Mileage 51,524 km
Year 2015

General Information